Thiet bi can dien tu, Thiết bị cân điện tử

Dây tín hiệu Loadcell
Day tín hiệu cân
Ru bang máy in kim
Ru bang máy in cân
Bình acquy cân
Batteries scale
Đế Loadcell
Chân lắc loadcell bàn
Mắt Trâu Loadcell chử Z
Mắt trâu loadcell chử Z
Bảng đèn
Bộ chỉ thị cân điện tử
Giấy in nhiệt
Giấy in cân điện tử
Adapter cân điện tử
Sạc bỉnh tự động
Hợp nối Loadcell
Hợp nối tin hiệu JADEVER
Máy in kim 16s
Máy in tem giấy
Máy in nhiệt UTE
Máy in tem dán ULP